Kultúrne akcie

Navštevujeme divadelné predstavenia pre deti, Horehronské múzeum v Brezne a rôzne výstavky v obci. Medzi najobľúbenejšie kultúrne podujatia v škole patrí jedličková slávnosť, na ktorú si žiaci každého ročníka pripravujú pekný kultúrny program. V Mesiaci knihy žiaci jednotlivých tried navštevujú Obecnú knižnicu v Čiernom Balogu, aby besedovali o prečítaných knihách. Kultúrny program ku Dňu matiek naši žiaci spestria vlastnoručne urobenými darčekmi pre mamy.

GTranslate

Projekt

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

Náhodné obrázky

P1060210
P1070799

Náhodný vtip

Ale deti, čo sú to za spôsoby, aby sa v škole bili spolužiaci. My nie sme spolužiaci, my sme súrodenci.