Deň Zeme v ŠZŠ Čierny Balog

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Spoločné čítanie rozprávky v ŠZŠ Čierny Balog

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Zelená škola ŠZŠ Čierny Balog

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Marec mesiac knihy

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

GTranslate

Projekt

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

Náhodné obrázky

P1060200
P1060745

Náhodný vtip

„Žiak Mrkvička, aké druhy vtákov poznáš?" „Prosím, sú to dravé vtáky, ako napríklad orol, a sravé, ako napríklad holub.