Fašiangový karneval v ŠZŠ

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Turnaj v minifutbale v Revúcej

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Poďakovanie

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Rok čitateľskej gramotnosti

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Zdravie a bezpečnosť v ŠZŠ

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

GTranslate

Projekt

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

Náhodné obrázky

P1060310
P1060592

Náhodný vtip

V škole: „Čo je s tým králikom, čo mi ho chcel ocko poslať?" „Ja neviem, pani učiteľka, ale on už zase žerie."