Infovek

Žiaci majú možnosť používať počítačovú učebňu v rámci vyučovania. Popoludní v škole pracujú 4 počítačové krúžky, kde sa žiaci primeraným spôsobom oboznamujú s počítačmi, s edukačným softvérom a hrajú sa. Pedagogickí pracovníci a žiaci vo svojom voľnom čase využívajú internet. V júni 2010 sme z tohto projektu dostali novú interaktívnu tabuľu.

Otvorená škola

Otvorená školaNašim cieľom v oblasti športu je, aby naši žiaci mali lepšie podmienky na cvičenie, pohybové hry a šport nielen počas povinných hodín telesnej výchovy, ale aj popoludní.

V rámci projektu Otvorená škola - oblasť športu sme v roku 2005 získali 50 000,-- Sk na zakúpenie športových potrieb a v roku 2006 sme získali 50 000,-- Sk na zakúpenie športových potrieb, na vybavenie triedy, ktorú využívame ako telocvičňu a na obnovenie doskočiska v areáli školy. V roku 2007 sme získali v tomto projekte 56 000,-- Sk na zakúpenie športových potrieb pre žiakov na zimu. Zakúpili sme korčule, lyže, sánky, lopáre, hokejky.

Stop fajčeniu

Stop fajčeniuV spolupráci s Národnou koaliciou na kontrolu tabaku v SR a občianskym združením Stop fajčeniu každoročne organizujeme v škole pre žiakov zaujímavé akcie v rámci celoslovenského Nefajčiarskeho dňa. Angažujeme sa v prevencii tabakovej závislosti.

GTranslate

Projekt

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

Náhodné obrázky

res_p1050719
DSC00641

Náhodný vtip

Učiteľ nemčiny hovorí: "Ak si slovo zopakujete 3 krát, tak bude vaše." Z poslednej lavice sa ozve dievčenský hlas: "Fero! Fero! Fero!"