Krok za krokom k modernej škole

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Od roku 2012 do roku 2014 sme v ŠZŠ Čierny Balog realizovali vzdelávací projekt s názvom Krok za krokom k modernej škole zameraný na čitateľskú gramotnosť žiakov. Dňa 31. 3. 2014 bol projekt ukončený.
V rámci projektu Krok za krokom k modernej škole sa 13 pedagogických zamestnancov zúčastnilo užitočných a podnetných školení, získali veľa metodických materiálov.

Pedagogickí zamestnanci vytvorili pre svojich žiakov pracovné listy, cvičenia, testy a prezentácie.

Žiaci dostali nové počítače, dve interaktívne tabule, farebnú tlačiareň, interaktívne učebnice a množstvo nových učebných pomôcok. Žiaci sa zúčastnili zaujímavých exkurzií, nacvičovali divadelné predstavenia, kultúrne programy k rôznym príležitostiam, pracovali v rôznych aktivitách, ako napr. čitateľské dielne, týždeň hlasného čítania a podobne.

Vzdelávací projekt Krok za krokom k modernej škole pomohol v našej škole učiteľom aj žiakom. Ďakujeme za poskytnuté finančné prostriedky.

Naďalej využívame učebné pomôcky, pracovné listy a pedagogickí zamestnanci vedú žiakov k čitateľskej gramotnosti pomocou moderných metód vyučovania.

GTranslate

Projekt

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

Náhodné obrázky

DSC00600
P1060384

Náhodný vtip

"Janko, kde máš brata?" "V nemocnici." "A čo sa mu stalo?" "Súťažili sme, kto sa vykloní viac z okna a on vyhral."