Stop fajčeniu

Stop fajčeniuV spolupráci s Národnou koaliciou na kontrolu tabaku v SR a občianskym združením Stop fajčeniu každoročne organizujeme v škole pre žiakov zaujímavé akcie v rámci celoslovenského Nefajčiarskeho dňa. Angažujeme sa v prevencii tabakovej závislosti.

GTranslate

Projekt

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

Náhodné obrázky

P1060358
P1010545

Náhodný vtip

"Ocko,v škole som dostal trojku!" "A z čoho Jožko?" "Z ničoho nič!"