Infovek

Žiaci majú možnosť používať počítačovú učebňu v rámci vyučovania. Popoludní v škole pracujú 4 počítačové krúžky, kde sa žiaci primeraným spôsobom oboznamujú s počítačmi, s edukačným softvérom a hrajú sa. Pedagogickí pracovníci a žiaci vo svojom voľnom čase využívajú internet. V júni 2010 sme z tohto projektu dostali novú interaktívnu tabuľu.

GTranslate

Projekt

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

Náhodné obrázky

p9250164
resized_P107060...

Náhodný vtip

Na hodine matematiky: "Koľko je 5+5?" "11.90 s DPH."