Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Žiaci majú možnosť používať 5 nových počítačov z tohto projektu na hodinách i na krúžkoch. Mgr. Margaréta Kvietková z tohto projektu dostala notebook, ktorý využíva vo vyučovacom procese a zároveň oboznamuje ďalších kolegov s efektívnym využívaním IKT na vyučovacích hodinách.

GTranslate

Projekt

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

Náhodné obrázky

p1050213
DSC00655

Náhodný vtip

"Ocko,v škole som dostal trojku!" "A z čoho Jožko?" "Z ničoho nič!"