Exkurzia do Dobročského pralesa

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Vzdelávanie učiteľov v ŠZŠ Čierny Balog

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Čitateľské dielne v ŠZŠ Čierny Balog

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Informačno-komunikačné technológie v ŠZŠ Čierny Balog

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

Vzdelávanie učiteľov v ŠZŠ Čierny Balog

V regionálnych novinách Baločan bol uverejnený článok.

Čítať ďalej...

GTranslate

Projekt

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

Náhodné obrázky

res_p1050615
P1060253

Náhodný vtip

Sedia raz vyhladovaní študenti na internáte a fantazírujú: "Čo takto začať chovať prasa?" "Ti hrabe, nie? Čo tá špina? A ten smrad?" "Si zvykne..."