Letná škola volá!

Milí žiaci, tešíme sa na vás v letnej škole v čase od 10. augusta do 14. augusta 2020 a od 17. augusta do 21. augusta 2020 každý deň od 8:00 do 13:00 hod.. V letnej škole sa budete môcť hrať, spievať, tancovať, kresliť, maľovať a športovať. Zábavnou formou si zopakujeme učivo a budeme spolu chodiť na výlety vláčikom (ČHŽ) a autobusom do blízkeho okolia. Navštívime Lesnícky skanzen vo Vydrove, Horehronské múzeum v Brezne, Hasičský zbor a dopravné ihrisko v Brezne a Farmu Dolinka v Čiernom Balogu.

Všetky hygienické a protiepidemiologické opatrenia budú dodržané podľa pokynov RÚVZ.

GTranslate

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

V šk. r. 2017/2018 a 2018/2019 sme sa zaoberali témou energia, najmä šetrením energie. Žiaci jednotlivých tried si dali záväzky pre planétu Zem, ktoré priebežne plnia.

09. 10. 2019 sme dostali štvrtý medzinárodný certifikát Zelenej školy. V ďalšom období sa vrátime k téme odpady.

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

p1040884
P1060139

Náhodný vtip

"Ocko,v škole som dostal trojku!" "A z čoho Jožko?" "Z ničoho nič!"