Vyučovanie od 22. 02. 2021

Vážení rodičia,

vzdelávanie žiakov všetkých ročníkov pokračuje po jarných prázdninách od 22. 02. 2021. Podmienkou nástupu žiaka do školy je doprovod žiaka jedným zákonným zástupcom, ktorý podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukáže sa negatívnym testom, nie starším ako 7 dní, alebo výnimkou z testovania.

Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhov hodín jednotlivých tried.

Na stiahnutie: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

GTranslate

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

V šk. r. 2017/2018 a 2018/2019 sme sa zaoberali témou energia, najmä šetrením energie. Žiaci jednotlivých tried si dali záväzky pre planétu Zem, ktoré priebežne plnia.

09. 10. 2019 sme dostali štvrtý medzinárodný certifikát Zelenej školy. V ďalšom období sa vrátime k téme odpady.

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

p1040844
p1240222

Náhodný vtip

"Jurko, povedz dve zámená." "Kto, ja?" "Výborne, Jurko."