Vyučovanie od 22. 02. 2021

Vážení rodičia,

vzdelávanie žiakov všetkých ročníkov pokračuje po jarných prázdninách od 22. 02. 2021. Podmienkou nástupu žiaka do školy je doprovod žiaka jedným zákonným zástupcom, ktorý podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukáže sa negatívnym testom, nie starším ako 7 dní, alebo výnimkou z testovania.

Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhov hodín jednotlivých tried.

Na stiahnutie: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

GTranslate

Zelený certifikát


Naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia. V roku 2020 sme odovzdali elektroodpad spoločnosti SEWA a.s na ekologickú recykláciu.

Spoločnosť nám následne  za environmentálne aktivity udelila vecné ceny a Zelený certifikát.

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Zelená škola

Naša škola získala 09. 10. 2019 už 4. medzinárodný certifikát Zelenej školy.

viac informácií

Zelená dobrovoľníkom


V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

resized_P107057...
P7020113

Náhodný vtip

Študent zo Saudskej Arábie študujúci na Slovensku píše otcovi: - Otec, všetci na mňa čudne pozerajú, lebo všetci chodia do školy autobusmi, iba ja autom! Otec: - Dobre, synak, posielam Ti autobus!