Verejné obstarávanie

Zoznam uskutočnených verejných obstarávaní(.pdf)

 

Výzvy na predkladanie ponúk:
 Externý manažment pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu“
Stavebný dozor

 

Zoznam zrealizovaných VO v roku 2018 v rámci projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu“.

 

GTranslate

Zelený certifikát


Naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia. V roku 2020 sme odovzdali elektroodpad spoločnosti SEWA a.s na ekologickú recykláciu.

Spoločnosť nám následne  za environmentálne aktivity udelila vecné ceny a Zelený certifikát.

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Zelená škola

Naša škola získala 09. 10. 2019 už 4. medzinárodný certifikát Zelenej školy.

viac informácií

Zelená dobrovoľníkom


V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

P1060319
p1040866

Náhodný vtip

"Ocko,v škole som dostal trojku!" "A z čoho Jožko?" "Z ničoho nič!"