Verejné obstarávanie

Zoznam uskutočnených verejných obstarávaní(.pdf)

 

Výzvy na predkladanie ponúk:
 Externý manažment pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu“
Stavebný dozor

 

Zoznam zrealizovaných VO v roku 2018 v rámci projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu“.

 

GTranslate

Projekt

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

Náhodné obrázky

P1060380
p1040749

Náhodný vtip

„Čo bolo v škole?" „Ale nič, len som dostala štvorku zo zemepisu - nemohla som nájsť Aljašku..." „A nenechala si si ju v izbe?"