Zamestnanci školy

V škole pracuje 16 zamestnancov, z toho je 12 pedagogických.

Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Lucia Betková, z. r. š.
Mgr. Jana Bočová
Mgr. Renáta Cabanová, r. š.
Mgr. Veronika Černáková
Mgr. Milan Debnár
PaedDr. Zuzana Giertlová
Mgr. Milota Jasenská
Ing. Mgr. Zdena Kováčiková
Mgr. Simona Kováčová
Mgr. Margaréta Kvietková
Mgr. Richard Smékal
Mgr. Zuzana Tamásiová
Mgr. Iveta Turňová

Nepedagogickí zamestnanci:
Ján Giertl
Mgr. Ivan Jozefík
Ing. Blanka Moravčíková
Zuzana Švantnerová

 

GTranslate

Zelený certifikát


Naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia. V roku 2020 sme odovzdali elektroodpad spoločnosti SEWA a.s na ekologickú recykláciu.

Spoločnosť nám následne  za environmentálne aktivity udelila vecné ceny a Zelený certifikát.

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Zelená škola

Naša škola získala 09. 10. 2019 už 4. medzinárodný certifikát Zelenej školy.

viac informácií

Zelená dobrovoľníkom


V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

P1060122
p1050251

Náhodný vtip

"Študent, môžete mi niečo povedať o Slovenskom národnom povstaní?" "Pán profesor, neviem nič konkrétne, ale vraj sa niečo chystá."