Zamestnanci školy

V škole pracuje 16 zamestnancov, z toho je 12 pedagogických.

Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Lucia Betková, MD
Mgr. Jana Bočová
Mgr. Renáta Cabanová, r. š.
Mgr. Veronika Černáková
Mgr. Milan Debnár
PaedDr. Zuzana Giertlová
Mgr. Milota Jasenská
Ing. Mgr. Zdena Kováčiková
Mgr. Simona Kováčová
Mgr. Margaréta Kvietková
Mgr. Richard Smékal
Mgr. Zuzana Tamásiová
Mgr. Iveta Turňová

Nepedagogickí zamestnanci:
Ján Giertl
Mgr. Ivan Jozefík
Ing. Blanka Moravčíková
Zuzana Švantnerová

 

GTranslate

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

V šk. r. 2017/2018 a 2018/2019 sme sa zaoberali témou energia, najmä šetrením energie. Žiaci jednotlivých tried si dali záväzky pre planétu Zem, ktoré priebežne plnia.

09. 10. 2019 sme dostali štvrtý medzinárodný certifikát Zelenej školy. V ďalšom období sa vrátime k téme odpady.

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

resized_P107053...
p1040722

Náhodný vtip

Sedia raz vyhladovaní študenti na internáte a fantazírujú: "Čo takto začať chovať prasa?" "Ti hrabe, nie? Čo tá špina? A ten smrad?" "Si zvykne..."