Sponzori

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí pre našich žiakov nezištne poskytli dary. Zároveň prosíme ďalších o finančnú, alebo materiálnu pomoc pre žiakov našej školy.

SAŽP
v šk. roku 2020/2021 sme dostali letáky o separácií odpadu a veľa drobností na odmeny pre žiakov.

Kvety Janeta Čierny Balog Póč Nováková
našej škole v školskom roku 2019/2020 poskytla vecné dary k výročiu školy.

HS fashion & Obchod Natália Brezno
pre žiačky našej školy v školskom roku 2019/2020 poskytli vecné dary.

Anonymná darkyňa
venovala nové plyšové hračky pre mladších žiakov.

Obecný úrad Čierny Balog

Pán starosta obce Čierny Balog Ing. František Budovec
v šk. roku 2019/2020 nám daroval dve lopty, pumpu na lopty a brankárske rukavice k 40. výročiu školy.

Pani očná lekárka MUDr. Eva Wolframová
v školskom roku 2018/2019 našej škole darovala finančnú hotovosť.

Bubulákovo
V školských rokoch 2015/2016 až 2019/2020 nám firma zo Šale „Bubulákovo“ darovala prebytočný materiál látok a galantérie na pracovné vyučovanie.

Stesa, s.r.o.
V školských rokoch 2016/2017 až 2019/2020 nám firma Stesa s.r.o z Trenčianskych Bohuslavíc darovala pre žiakov látky na pracovné vyučovanie.

EKOBAL, s.r.o.
V školskom roku 2019/2020 nám firma EKOBAL, s.r.o z Dolného Lieskova darovala pre žiakov lepiace pásky na pracovné vyučovanie.

101 Drogerie
V školskom roku 2017/2018 sme dostali od firmy 101 Drogerie hodnotné vecné ceny pre žiakov na súťaže a kozmetiku na činnosť krúžku "Styling".

dm drogerie
V školskom roku 2017/2018 sme dostali od firmy dm drogerie hodnotné vecné ceny pre žiakov na súťaže a kozmetiku na činnosť krúžku "Styling".

Lidl
V školskom roku 2016/2017 a 2017/2018 nám firma Lidl darovala knižky k dopravnej výchove a k prvej pomoci.

Tesco
V školskom roku 2016/2017 nám Tesco požičalo na dobu neurčitú zo Slovenského atletického zväzu detskú atletickú sadu. Projekt sa nazýva: Detská atletika do každého kúta Slovenska.

O2 Telefonica
Od školského roka 2014 až doteraz nám mobilný operátor O2 poskytuje malé darčekové predmety pre žiakov na školské podujatia.

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Počas školského roka 2012/2013 v rámci projektu Zdravotne postihnutí deťom našim žiakom ZO SZZP v Brezne poskytla ceny pre žiakov na Deň športu, pohostenie pre žiakov na Deň detí, výlet pre žiakov do Rapoviec a spoluprácu pri nácviku divadelného predstavenia a výtvarných aktivitách. Za ľudskú aj materiálnu pomoc pre našich žiakov ďakujeme.

Theatre Ovidas
Dňa 30. 09. 2011 k nám zavítali dvaja klauni, ktorý nám známy príbeh Červenej čiapočky zahrali interaktívnou formou bez nároku na akúkoľvek odmenu.

Faber Dance School
darovali v šk. r. 2011/2012 za symbolickú cenu Kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy pre žiakov našej ŠZŠ. Kurz obsahuje desať lekcií a slávnostný venček.

Obecný úrad Čierny Balog

Obecný úrad Čierny Balog
V roku 2009 nám daroval 50,- € a volejbalovú loptu pre žiakov k 30. výročiu školy. Finančné prostriedky sme použili na zakúpenie tanečných úborov pre žiakov na reprezentáciu školy.

logo - Chéque déjeuner

Chéque déjeuner
V roku 2009 nám k 30. výročiu školy firma Chéque Déjeuner darovala kávovar.
Únia žien Slovenska Slovennská únia žien Brezno
nám v roku 2011 darovala keksy a pohostenie pre žiakov pri príležitosti MDD.
nám v roku 2009 darovala 30,- € na výzdobu školy k 30. výročiu.
logo - smer smer sociálna demokracia - Brezno
V roku 2008 pán Račák daroval pre žiakov našej školy 1 500,- Sk na vianočné balíčky.

Pán farár Mgr. Peter Tkáč
Daroval v roku 2005 stolnotenisový stôl, ktorý slúži pre našich žiakov na vyučovaní TV a popoludní na činnosť športového krúžku.

sponzor - COOP JEDNOTA BREZNO

Coop Jednota Brezno
V roku 2006, ale aj v predchádzajúcich rokoch nám toto Horehronské spotrebné družstvo darovalo lopty pre športové aktivity našich žiakov.

Ludia proti rasizmu

Ľudia proti rasizmu
Táto organizácia v roku 2006 poskytla pre našich žiakov dvakrát autobus na futbalové zápasy žiakov do Kokavy nad Rimavicou a do Vranova nad Topľou. Naši žiaci dostali zadarmo futbalové dresy a futbalové lopty.

sponzor - 1. Dart Club Brezno 1. Dart Club Brezno
Pán P. Pocklan nám v roku 2006 daroval 2 ks elektronické terče, šípky, baterky a pravidlá hry. Žiaci tento dar využívajú najmä počas svojej mimoškolskej činnosti, napr. na športovom krúžku.

Pán Ľ. Auxt
V roku 2007 nám daroval použité futbalové lopty a dresy pre našich žiakov, ktoré využijeme najmä na futbalových turnajoch medzi školami.

Kollman Farby-laky, s. r. o.
V roku 2006 a v roku 2007 sme dostali čistiace prostriedky a farby pre školu.

Sponzor - daffer daffer
Po každej objednávke dostaneme mydlá, toaletný papier, hygienické vreckovky pre žiakov a kancelárske potreby. V roku 2010 nám táto firma darovala rýchlovarnú kanvicu.

GTranslate

Zelený certifikát


Naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia. V roku 2020 sme odovzdali elektroodpad spoločnosti SEWA a.s na ekologickú recykláciu.

Spoločnosť nám následne  za environmentálne aktivity udelila vecné ceny a Zelený certifikát.

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Zelená škola

Naša škola získala 09. 10. 2019 už 4. medzinárodný certifikát Zelenej školy.

viac informácií

Zelená dobrovoľníkom


V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

P1070908
P1040015

Náhodný vtip

Príde učiteľka do triedy a hovorí: - Žiaci, dnes budeme počítať s kalkulačkami. Deti sú celé šťastné a učiteľka pokračuje: - Takže, koľko je 5 kalkulačiek mínus 3 kalkulačky?